ΑΠΑΓΩΓΕΙΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ

Οι κεραυνοί αποτελούν έναν από τα πιο καταστροφικά καιρικά φαινόμενα με συχνή συνέπεια τη φθορά ή και την ολική καταστροφή των ηλεκτρολογικών εξοπλισμών των κτιρίων.

Στη χώρα μας κάθε χρόνο προκαλούνται βλάβες ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κυρίως σε εγκαταστάσεις όπως εκκλησίες, απομονωμένες γεωργικές εγκαταστάσεις , εναέριες γραμμές καταστρέφοντας έτσι ακριβούς εξοπλισμούς ως συνέπεια κεραυνικών πληγμάτων ή υπερτάσεων.

Προς αποφυγήν της απώλειας περιουσίας η CRELI συνεργάζεται με την γαλλική εταιρία CITEL και διαθέτει στην ελληνική αγορά απαγωγείς κρουστικών υπερτάσεων συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλών προδιαγραφών, που φέρουν αποσπώμενα φυσίγγια, ασφάλεια, μηχανισμό θερμικής αποσύνδεσης και οπτική ένδειξη καλής λειτουργίας.